Viisteytys ja purseenpoisto


 

 
Jossain vaiheessa valmistusprosessia tai asennustyötä kuparista valmistettua vesijohtoa, kevyttä alumiinista huonekaluputkea tai massiivista teräksistä energiansiirtoputkea pitää taivuttaa halutun suuntaiseksi. Onnistuneissa taivutuksissa tarvitaan joitain apuvälineitä tai automatisoituja koneita ja joskus myös putken lämmitystä. Taivutuksen etuna muihin vaihtoehtoihin verrattuna pidetään sitä, että hitsaussaumoja tai muita liitoksia putkeen ei tarvita. Muita työvaiheita ovat viisteytys ja purseenpoisto, joihin on omat laitteensa. Viisteytyskoneita ja purseenpoisto laitteita myy socofin.fi/viiste-ja-purseen-poisto/.

Ohuille kupariputkille soveltuu kylmätaivutus. Putken ulkohalkaisijan ollessa yli 30 mm on syytä käyttää lämmitystä. Mitä pienempi on putken ulkohalkaisija D sitä pienempää taivutussädettä r voi käyttää. Myös valittu taivutusmenetelmä vaikuttaa taivutusäteen suuruuteen. Kupariputken 90 asteen kulmaan taivuttamiseksi putkentaivuttimilla r on noin neljä kertaa D. Putken sisälle laitettavan taivutusjousen avulla taivutussäde on jo yli 6 kertaa D. Näillä raja-arvoilla putki vielä kestää taivutusta, niin että kaaren ulkoreuna ei liiaksi veny eikä sisäreuna vielä rypisty.

Läpimitaltaan lähes metrin ja seinämäpaksuudeltaan useiden senttimetrien maakaasuputkiakin voidaan taivuttaa induktiotaivutuksen avulla. Siinä paksuseinämäinen teräsputki lämmitetään vaihtuvan magneettikentän synnyttämien pyörrevirtojen avulla sopivaan lämpötilaan ennen taivutusta.

Putken katkaisemiseen on lukuisia vaihtoehtoja. Käsityökaluista löytyy useita eri sahatyyppejä lukuisine terävaihtoehtoineen putkimaateriaalin mukaan. Ohutseinämisissä ja pehmeissä metalleissa myös peltisaksien eri versiot ovat käytössä. Pienillä ja kätevillä putkileikkureilla putken ympärille tukevasti painettavalla ja pyörivällä kovalla terävällä terällä ohut kerros kerrallaan leikataan yhä syvemmälle putkea, kunnes se katkeaa. Tämä menetelmä on yleistynyt varsinkin LVI-asennusten yhteydessä.

Paksumpia putkia varten sähkökäyttöiset putkileikkurit terävaihtoehtoineen ja kulmahiomakoneet erilaisilla laikoilla varustettuna pystyvät katkaisemaan jo melko järeitäkin putkia. Jos nämäkään eivät riitä, niin polttoleikkauksella, jossa hapen ja sopivan muun kaasun esimerkiksi asetyleenin tai propaanin seoksella tuotetaan vajaan tuhannen asteen lämpötila, jossa eri tyyppiset teräslaadutkin jo palavat poikki.

Laserleikkausta voidaan käyttää myös siistiin putken katkaisuun. Sen teollinen käyttö on kuitenkin paljon laajempaa. Monien teräslaatujen ohella alumiini, kupari, uushopea ja myös tietyt muovit ovat leikattavissa monokromaattisen lasersäteen avulla. Levyjen tarkka muotoleikkaus onnistuu parhaiten laserilla. Myös pienten yksityiskohtien kuten reikien, aukkojen ja viisteiden leikkaus jopa 100 metriä pitkiin teräsputkiin on mahdollista uusilla putkilaserleikkauskoneilla. Terästä pystytään laserilla leikkaamaan noin 20 mm:n paksuuteen asti hieman teräslaadusta riippuen. 


 

     
           
           
           
           
 
Copyright © 2004-2016 Yhteystiedot: ASQ 0704 Finland | asq0704@asq-0704.org